Elevorganisationer & udvalg

På Horsens Statsskole mener vi, at vores elever er en stor resurse af dygtige unge med fingeren på pulsen. Derfor vil vi gerne have vores elever til at medbestemme, hvordan livet på skolen skal foregå.
Se her nogle af de måder, hvor du som elev på Horsens Statsskole kan sætte præg på din skole.

Elevrådet

Elevrådet er skolens store udvalg. Her sidder en repræsentant fra alle klasser for at sikre, at der er en god forbindelse mellem det, der foregår i elevrådet og helt ud i klasserne – og omvendt. Elevrepræsentanterne sidder sammen med lærerrepræsentanter og rektor i elevrådet. Elevrådet har repræsentanter i festudvalget, udsmykningsudvalget, introudvalget samt en række ad. hoc. udvalg, og elevrådet bruges som sparringspartnere for skolens store skoleudvalg. Desuden er elevrådet medarrangør af skolens morgensamlinger og arrangerer café for alle skolens elever seks gange om året. Tre af elevrådets medlemmer er en del af skolens bestyrelse.  

Udsmyknings­udvalget

Udsmykningsudvalget består af lærere og elever med interesse for kunst og design. Deres opgave er at sørge for, at det æstetiske udtryk på Horsens Statsskole forholder sig til skolens historie og vores samtid. Opgaverne breder sig over alt fra farvesætningen på vægge og døre til udsmykningen af skolens mange store vægge. På Horsens Statsskole mener vi, at det er vigtigt, at eleverne møder kunsten i deres dagligdag, og vi håber, at vores kunst giver anledning til både refleksion, interaktion og provokation.

Introudvalg

Dette udvalg planlægger aktiviteter for skolens nye elever de første skoledage, og introducerer dem til Horsens Statsskole. Udvalgets arbejde er meget vigtigt for, at de nye elever føler sig velkomne og falder godt til på Horsens Statsskole.

Festudvalget

Festudvalget arrangerer skolens store, fælles fester. Det er årets store Skolefest, der ligger i marts og Studenterfesten i juni.