Vores Strategi

Horsens Statsskole står samtidig for en almendannelse, der åbner ud mod verden, og hvor vi sammen med vores elever spejler den tid, vi alle er en del af. Vores første strategi handler om at sætte fag og den omgivende kultur og historie i spil.

Skolens kerneopgave er at lære eleverne mest muligt. Horsens Statsskole står for en stærk faglig uddannelse, hvor vi prioriterer pædagogisk nytænkning. Vi møder eleverne med gensidig interesse og respekt. Vi lever op til vores opgave om at være studieforberedende. Vores anden strategi handler om at sætte fokus på læring gennem en fortsat udvikling af vores didaktik.

Horsens Statsskole prioriterer samarbejdet med andre skoler og skoleformer højt for at fremme pædagogisk udvikling, helhedssyn på uddannelse og den bedste udnyttelse af ressourcer. Skolen er med til at starte nye samarbejder og tænke nye forbindelser. Vores tredje strategi handler om samarbejde med omverdenen for at sikre overgange for vores elever og udvikle sektoren.

Horsens Statsskole vil være en skole med høj medarbejdertrivsel, fagligt og socialt, for at sikre engagerede og dygtige medarbejdere, der har mulighed for at udfolde deres passion for fag og undervisning. Vores fjerde strategi handler om at skabe en attraktiv arbejdsplads med dygtige medarbejdere.

 

Organisation

På Horsens Statsskole vægter vi samarbejde på alle niveauer højt. Vi gør os umage for at få stærke elevorganisationer, der kan bidrage til skolens fortsatte udvikling og kvalitet. Vi har et stærkt skoleudvalg, hvor lærere og ledelse arbejder tæt sammen om at drive skolen med de bedste rammer for elever og personale. Vi har en række arbejdsgrupper, der sørger for skolens mange aktiviteter, og skoleudvalget nedsætter ad. hoc. udvalg til at arbejde med udviklingen på særlige fokusområder. Læs mere om vores fokusområder her.

Hvis du vil vide mere om Horsens Statsskoles organisation, så kan du se vores organisationsplan her.