Fakta om Horsens Statsskole

På siden her kan du læse information og fakta vedrørende elevtal, lærertal, uddannelser, studieretninger, undervisningsformer og meget mere.

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse 2018

Elevtrivselsundersøgelse 2016

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelsen indeholder det samlede datamateriale for elevtrivselsundersøgelsen blandt HF- og STX-elever på Horsens. Undervisningsmiljøvurdering indgår i elevtrivselsundersøgelsen.
Trivselsrapport

Trivselsrapporten indeholder en nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på HF og STX på Horsens Statsskole.

Fravær skoleåret 2017/18

Fravær (fremmøde): 9,7% Fravær (skriftligt): 5,3%

Opgørelsen herover er et vægtet gennemsnit ift. antallet af STX- og HF-elever. Herunder er angivet fraværet for de to uddannelsestyper:

STX: 9,2% (fremmøde)   4,3% (skriftligt)

HF: 12,7% (fremmøde)   11,7% (skriftligt)

I skoleåret 2017/18 er intet fravær blevet godskrevet.

Generelt om skolen

Antal elever: 764

Antal klasser: 29

Gennemsnitlig klassekvotient: 27

Antal lærere: 80

Antal ansatte i alt: 94

 

Undervisningsformer

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, projektarbejde og individuelt arbejde.

I de naturvidenskabelige fag indgår eksperimentelt arbejde.

Virksomhedsbesøg, ekskursioner, udvekslings- og studierejser er også en del af undervisningen.

 

Uddannelser

3-årig almen studentereksamen.

2-årig HF-eksamen.

Studieretninger

12 forskellige studieretninger

(4 naturvidenskabelige, 2 samfundsvidenskabelige, 3 sproglige/humanistiske og 2 kunstneriske)

Evalueringsformer

Undervisningen evalueres løbende på de enkelte hold, så elever og lærere informeres om udbyttet af undervisning og arbejde.

I gymnasiet får eleverne standpunktskarakter 3 gange årligt.

Hf og gymnasiet afsluttes med skriftlig og mundtlig eksamen.

Karaktergennemsnit
Læs mere her. 

Fuldførelsesprocent

Læs mere her. 

Overgang til uddannelse

Læs mere her. 

Alle oplysninger er angivet ved skoleårets start.