Optagelse på STX

Når du søger ind på Horsens Statsskole så sker det via www.optagelse.dk. Her kan du se hvilke studieretninger vi udbyder i skoleåret 2019/20. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde al information om adgang og optagelse på ungdomsuddannelserne.

Du skal foretage to valg, når du ansøger:

01. Valg af kunstnerisk fag

På Horsens Statsskole kan du vælge mellem fire forskellige kunstneriske fag: Billedkunst, dramatik, mediefag og musik. Du kan læse mere om fagene på vores hjemmeside. Fælles for alle fire fag er, at de ud over det praktiske forløb også indeholder teori.

02. Valg af 2. fremmedsprog

Man skelner mellem fortsættersprog og begyndersprog.

Fortsættersprog er en fortsættelse af det sprog, du har haft til prøveniveau i grundskolen. Et fortsættersprog afsluttes efter 2.G på B-niveau. Du kan via valgfag vælge at fortsætte til A-niveau. Mulige fortsættersprog er fransk og tysk.

Et begyndersprog er et sprog, du ikke har haft til prøveniveau i folkeskolen. Et begyndersprog afsluttes på A-niveau efter 3.G og vil lægge beslag på en valgblok. Mulige begyndersprog er fransk, italiensk og spansk.

Sådan ansøger du

Du skal søge elektronisk gennem http://www.optagelse.dk/ senest 1.marts 2020.

Når du ansøger, skal du udfylde:

  • En uddannelsesplan.
  • Vælge kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog.

Sådan får du svar

I slutningen af april får du et brev om, hvilket gymnasium der er reserveret en plads på.

Hvis du er blevet indstillet til optagelsesprøve af din folkeskole, skal du til prøve på det gymnasium der er din 1.prioritet. Prøvedatoen er endnu ikke fastlagt.

I slutningen af juni måned vil du få besked om, hvilket gymnasium du er optaget på.

 

 

 

 

Adgangskrav

For at være sikker på at blive optaget skal du opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

For at have retskrav på optagelse  til de 3-årige uddannelser til teknisk (htx), merkantil (hhx) og almen (stx) studentereksamen skal du:

have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse* i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
have bestået folkeskolens afgangseksamen
have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.
*Dog 6-9. klasse for elever, der påbegyndte 6. klassetrin i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse til skoleåret 2019-20 direkte fra 10. klasse.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

  • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

 

Optagelsesprøve

Hvis du søger optagelse på en gymnasial uddannelse lige efter din 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen 1. marts det pågældende år.

Når du har søgt om optagelse på en gymnasial uddannelse, vil du få reserveret en plads på en  gymnasial institution. Du vil inden 1. maj få svar på, hvilken institution du har fået reserveret plads på.

Når du har været til prøverne i folkeskolens afgangseksamen, og den gymnasiale institution har modtaget resultaterne, kan institutionen vurdere, om du opfylder alle forudsætningerne for optagelse på den uddannelse, som du har søgt optagelse på.

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget vil du hurtigst muligt, blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale. Der afholdes to optagelsesprøver og en sygeprøve hvert år. Den tidlige optagelsesprøve er 14. juni mens den sene optagelsesprøve og sygeprøven ligger i starten af august.

C-niveau B-niveau A-niveau
Astronomi
Billedkunst Billedkunst
Biologi
Drama Drama
Engelsk
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Fransk
Fysik Fysik
Idræt
Kemi Kemi
Latin
Matematik Matematik
Mediefag Mediefag
Musik Musik
Naturgeografi Naturgeografi
Psykologi Psykologi
Retorik
Samfundsfag Samfundsfag
Tysk

Valgfag

I flere studieretninger har du et frit valg. Det er et valgfag på C-niveau ELLER en opgradering af et fag fra C-niveau til B-niveau ELLER en opgradering af et fag fra B-niveau til A-niveau.

Optagelse på HF

Ønsker du at se optagelsesinformationerne til HF?