Til forældre

Hvad tilbyder Horsens Statsskole?

På Horsens Statsskole tilbyder vi STX: den 3-årige almene gymnasieuddannelse, og HF: den 2-årige. Begge dele er adgangsgivende til videregående uddannelser.

Horsens Statsskole tilbyder en stor faglighed og et stærkt fællesskab. Vi er en skole med stolte traditioner og en lang historie bag os. Samtidig arbejder vi hele tiden på at udvikle os. Vi har gode faciliteter og varieret undervisning, der varetages af et team af kompetente og engagerede lærere.

Det er skolens mål, at den enkelte elev opnår de bedste resultater, både fagligt og personligt. Derfor bestræber vi os på at have et stærkt samarbejde mellem elever, lærere og ledelse om at sikre trivsel og læring for alle vores elever.

Vores værdier er solid undervisning, afslappet alvor og gode resultater, som betyder, at vi alle, elever, lærere og ledelse, gør vores bedste med alvor og omhu, og det foregår i gensidig åbenhed og tillid. Derfor vil samværsformen på Horsens Statsskole være præget af en ligefrem og uhøjtidelig omgangstone, med god plads til kreativ udfoldelse og engagement. Vi er stolte af at være en skole, der er kendetegnet ved en særlig stemning med højt til loftet.

Vi vil gerne gøre skolen til et sted, hvor eleverne kan udvikle sig og blive klar til livets og den videre uddannelses fordringer. Vi sigter derfor efter at gøre studiemiljøet på Horsens Statsskole levende og mangfoldigt, så eleverne ud over uddannelse får nye oplevelser og venner. Det gør vi bl.a. ved at sikre stærke elevorganisationer og de mange tilbud efter skole, faglige som sociale. Læs om tilbuddene efter skole.

Hvad forventer vi af eleverne?

At tage en studentereksamen kræver, at man er motiveret, selvstændig og klar til at yde en arbejdsindsats. Det er derfor vigtigt, at skolens kommende elever har gode forudsætninger fra folkeskolen – de skal være modne og fagligt velforberedte til at gå på gymnasiet. Samtidig skal de have lyst til at udvikle sig fagligt og personligt.

Vi forventer, at eleverne deltager aktivt i deres uddannelse. Det vil sige, at der er mødepligt, ligesom eleverne skal forberede sig til og deltage i timerne og lave skriftlige afleveringer. Dette betyder, at det er et fuldtidsarbejde at gå på gymnasiet. Der er kun i begrænset omfang plads til erhvervsarbejde ved siden af skolen.

Støtte og vejledning

Ud over den almindelige undervisning tilbyder vi også eleverne rådgivning og vejledning gennem hele gymnasietiden. Vi har lexen, der er åbent to gange om ugen, hvor der er lærere til at hjælpe med opgaver og lektier. Hver klasse har tilknyttet en studievejleder, som kan støtte den enkelte elev i at kunne  overskue og organisere sin hverdag og som kan hjælpe de elever, der har sociale og personlige udfordringer.

For elever med læse- eller skrivevanskeligheder har skolen to læsevejledere, der kan hjælpe, rådgive og undervise. Og for elever med særlige udfordringer i matematik har vi to matematikvejledere.

Skolens ledelse er altid tilgængelig for vores elever for spørgsmål og samtale om skolegangen.

Kontakt mellem skole og forældre

Horsens Statsskole inviterer forældre til at komme og besøge skolen til introaftenerne mandag 26.august for HF og tirsdag 27.august for STX. Begge dage begynder vi kl.19.00. Forældre er også velkomne til særlige begivenheder, som I kan følge med i via månedskalenderen i Lectio, og som også er omtalt på siden her. Det er let, at følge med i skolens liv og begivenheder via hjemmesiden.

Du er som forældre endvidere altid velkommen til at kontakte skolen.

Skolen inviterer jer ved festlige lejligheder. Vi kan også kontakte jer som forældre, hvis der er en særlig grund. Vi bestræber os dog generelt på, at vi så vidt muligt taler direkte med vores elever om deres skolegang, karakterer, trivsel samt forhold, der relaterer sig til deres skolegang. Vi forventer, at I hjemme tager relevante og vigtige snakke om skolegang og hverdag, og vi opfordrer til, at I sammen med jeres søn eller datter logger ind på Lectio og taler om skole, lektier, fravær og karakterer. Forældre får ikke et selvstændigt login, men I kan alene tilgå informationerne i Lectio gennem elevens login. I forbindelse med karaktergivning vil I modtage et brev om, at jeres søn eller datter har fået karakterer og med en opfodring til at tale om disse. Det er vigtigt, at I derhjemme taler om, hvad der går godt og hvad, der går mindre godt.

Efter karaktergivning har vi på skolen ’Status’, hvor elevernes lærere, studievejledere, fraværsansvarlige og årgangsleder taler om de elever, som vi har særligt fokus på. Så længe dit barn er under 18 år, vil du modtage en meddelelse efter status, hvis det vurderes, at der er grund til bekymring.

Skolens fraværsansvarlige følge de enkelte elevers fravær og sikrer, at der bliver fulgt op på et eventuelt fravær. Så længe dit barn er under 18 år vil du modtage en meddelelse, hvis dit barn får et varsel.

Når dit barn er over 18 år, må vi ikke udlevere personoplysninger med mindre, vi får tilsagn fra eleven. Vi opfordrer ofte vores elever til at involvere forældre og til at invitere forældre med til møder på skolen for at skabe et samarbejde omkring elevens skolegang og trivsel.

Vi glæder os til samarbejdet og håber, at både I og jeres barn får 2 eller 3 lærerige og dejlige år på Statsskolen.

Arrangementer på skolen

I løbet af dit barns tid på Horsens Statsskole er der nogle arrangementer, som vi også gerne vil invitere dig til at deltage i:

  • Forældreaften i starten af 1g og 1h, hvor du kan møde skolens ledelse, klassens studievejleder og klassens elever.
  • Hvert år er der forårskoncert, og hvert andet år opfører skolens elever en musical.
  • Skolefesten første lørdag i marts er den store gallafest for både elever, forældre og personale, hvor der bl.a. danses Lanciers.
  • Når din søn eller datters hårde slid har givet dem studenterhuen på hovedet, inviterer vi dig til at overvære overrækkelsen af eksamensbeviset ved skolens translokation.
  • Du kan også opleve en af skolens ca. 10 årlige aftener med åbent observatorium.

 

Ferieplan 2019-2020

Første skoledag efter sommerferien

Mandag den 12. august 2019

Efterårsferie

Lørdag den 12. oktober til søndag den 20. oktober 2019

Juleferie

Lørdag den 21. december 2019 til søndag den 5. januar 2020

Vinterferie

Lørdag den 8. februar til søndag den 16. februar 2020

Påskeferie

Lørdag den 4. april til mandag den 13. april 2020

Store Bededagsferie

Fredag den 8. maj til søndag den 10. maj 2020

Kristi Himmelfartsferie

Torsdag den 21. maj til søndag den 24. maj 2020

Pinseferie

Lørdag den 30. juni til mandag den 1. juni 2020

Grundlovsdag

Fredag den 5. juni 2020

Sommerferie

Lørdag den 27. juni 2020

 

Alle dage er inklusive

 

Bliv elev på Horsens Statsskole

Tilmelding til skolen foregår via optagelse.dk. Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen er du velkommen til at kontakte os.