Fallulah skabte for et år siden græsrodsbevægelsen Hej Søster, som er en bevægelse, der støtter kvindelige kunstnere og iværksættere. Fallulah vil fortælle om initiativet og ideerne bag bevægelsen samt optræde med et udpluk af sine sange.