SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) er en økonomisk hjælp til dig, mens du tager din uddannelse. Det er penge, du får og må beholde, dvs. at du ikke skal betale dem tilbage igen på et senere tidspunkt. Du kan få SU, mens du går på Horsens Statsskole, fra du er fyldt 18 år. Hvor meget du får, afhænger bl.a. af om du er under eller over 20 år og om du bor hjemme hos dine forældre.

Alle over 18 har som udgangspunkt ret til SU. Der er dog nogle krav, du skal opfylde. Først og fremmest skal du være studieaktiv. Studieaktiv vil sige, at du følger undervisningen, afleverer dine opgaver og går til dine prøver og eksaminer. Du skal også være opmærksom på, at der er en grænse for, hvor meget du må tjene på erhvervsarbejde ved siden af.

Husk, at du selv skal søge om at få SU.

Søg SU elektronisk via http://www.su.dk/
Her kan du også se, hvor meget du kan få i SU, og læse nærmere om regler og vilkår for at modtage SU.

Har du spørgsmål og/eller brug for hjælp vedrørende SU? Kontakt SU-vejleder Brita Christophersen  bc@hs-gym.dk her på skolen.

Rabat på transport

Du kan få støtte til daglige transport. Hvis du tager bus eller tog, kan du få rabat. Er der ingen offentlig transport fra dit hjem til skolen, kan du i særlige tilfælde få kilometerpenge i stedet.

Du skal selv søge om transport og kan søge via http://www.mitungdomskort.dk, hvor du også kan læse mere om regler og betingelser for at få et ungdomskort.