Elev på Horsens Statsskole

Som elev på Horsens Statsskole er du en del af en stor skole med et stærkt fællesskab. Det er noget særligt at gå på vores skole, og det er vi stolte af.

Horsens Statsskole er en skole med mange tilbud og et stærkt socialt sammenhold. Vi kalder vores tilgang afslappet alvor, fordi vi mener alt, hvad vi gør alvorligt, og det gør vi i en afslappet atmosfære. Læs her på siden om alle vores tilbud til dig som elev på Horsens Statsskole.

 

Gode faciliteter

Skolen er stor og moderne, og her er plads til, at vores elever kan udfolde sig i alle fagligheder. Vi har en ny, morderne sciencefløj, og skolen har generelt rigtig gode faciliteter inden for de naturvidenskabelige fag, mediefag, musik, idræt og almindelig klasseundervisning.

 

Varieret undervisning

Her på skolen gør vi meget ud af et være et moderne gymnasium. Ud over de opdaterede fysiske rammer, har vi stor fokus på, at undervisningsformen følger med tiden. Det betyder, at vores elever arbejder med en variation mellem fagligt og praktisk, i klassen og i grupper og ikke mindst med at kunne relatere viden fra bøgerne ud i virkelighedens kontekst.

 

Fællesskab

Vigtigst af alt er fællesskabet på vores skole. Vores skole rummer over 700 elever og rigtig mange venskaber på kryds og tværs af klasser, fag og personligheder. Elevernes veje krydses i valgfag, fællestimer, fester og i hverdagen på skolen. Det skaber en rigtig god stemning, og det kan mærkes.