I år 2021 bliver vi til én institution

Fra august 2021 skal bygningerne på Studentervænget 2 (det nuværende Horsens Statsskole) stå klar, og her flytter skolerne fysisk sammen. Du kan både læse om sammenlægningen her og i teksten herunder.

Hvorfor skal de to skoler sammenlægges?

Horsens Gymnasium og Horsens Statsskole bliver til én skole for at give dig flere muligheder lige meget hvilken uddannelsesretning, du vælger hos os. Horsens Gymnasium & HF bliver et nyt, stærkt og mangfoldigt gymnasium i Horsens. Vi får moderne faciliteter til bl.a. idræt og naturvidenskab samt nye, fleksible undervisningslokaler. Vi kan tilbyde flere studieretninger og valgfag og dermed flere muligheder for den enkelte elev i det stærke fællesskab, der kendetegner det almene gymnasium. Med sammenlægningen kan vi fortsat styrke den alment dannende faglighed og det stærke fællesskab, som er vores kendetegn. Du kan læse meget mere om STX og HF i denne folder.

Hvad får jeg ud af at blive elev på en stor skole?

Du får mulighed for at tage en STX og HF-uddannelse sammen med mange andre unge mennesker. Være en del af et stærkt og spændende uddannelsesmiljø med to gode almendannede uddannelser. Du får en bred vifte af valgmuligheder i studieretninger og valgfag. Du får mulighed for at være lige den, du er, i et mangfoldigt miljø – og finde andre med samme interesser, som dig. Du bliver én blandt mange – og der er mange blandt dig. Vi vil fortsætte vores talentprogrammer og du vil få rig mulighed for at deltage i talentprogrammer, som fx Akademiet for Talentfulde Unge (ATU), DM i Science, Cambridge-certifikat, Goethe-certifikat og Sub-University.

Hvordan bliver den enkelte en del af et så stort fællesskab?

Vi tror på, at nærhed på alle niveauer er basis for frihed og ansvar i skolens daglige liv. Nærhed i din klasse, dine valghold, i din studieretning, på tværs af årgange, i musicalen eller gennem nogle af de mange elevudvalg på den nye skole – fx elevråd og festforening. Og ikke mindst i relationen mellem lærer og elev. Gymnasierne er kendt for et stærkt fagligt og socialt miljø med mange aktiviteter, fester og traditioner. Det   gode gymnasieliv er fortsat vores vigtigste grundlag på det nye gymnasium. Sammen med vores elever skaber vi de bedste rammer for, at det er sjovt, rart og spændende at gå i gymnasiet.

Du kan få et indtryk af hverdagen på gymnasiet i filmen her