Valg af studieretning – efteråret 2017

Mandag den 9. oktober 2017 kl. 8.00 er sidste frist for at vælge studieretning. Dit valg skal indtastes i Lectio, og du skal indtaste både en 1., 2. og 3. prioritet. Vi gør alt, hvad vi kan for, at du får din 1. prioritet opfyldt, men vi kan ikke love det. Hvilke studieretninger vi opretter afhænger af, hvor mange der ønsker den enkelte studieretning og hvis fx kun 3 elever ønsker en specifik studieretning, bliver den ikke oprettet. Derfor er det vigtigt, I også taster en 2. og 3. prioritet.

Du kan se vores STX studieretninger her og finde en mere detaljeret oversigt her.

Her kan du finde vores brochure ‘Fag og studieretninger’, som gennemgår de forskellige studieretninger mere grundigt.

I september 2017 afholdes der studieretningsdage for alle 1g’ere. Her får du nærmere indsigt i vores studieretningsfag, så du er klædt på til studieretningsvalget i uge 41. Du skal vælge fire forskellige fag, hvilket sker i forbindelse med studievejlederbesøget i uge 35.  Du kan her se, hvilke fag der kan vælges.

Kalenderen for hele forløbet omkring studieretningsvalget findes her.

 

Du kan se skolens mere generelle orienteringshæfte her