Fagpakker på HF 2017/18

Som HF studerende tilrettelægger du med dit valg af fagpakke, selv din uddannelse.

Horsens Statsskole tilbyder 4 forskellige hf-fagpakker, der hver især giver adgang til en lang række af korte og mellemlange videregående uddannelser. En hf-fagpakke består af en række obligatoriske fag, som alle på hf skal have, og to obligatoriske valgfag – fagpakken. I løbet af din hf-uddannelse arrangeres en række forløb, aktiviteter og ekskursioner, som relaterer sig til den hf-fagpakke, du har valgt.

 

 

Pædagogik og Undervisning

Denne fagpakke er for dig, der har drømme om en uddannelse som pædagog eller lærer. I særligt tilrettelagte undervisningsforløb og gennem linjeprojekter vil fokus være på arbejdet med mennesker, og hvordan man kan udvikle, støtte og uddanne mennesker.

Læs mere

Business og Erhverv

Fagpakken henvender sig til dig som har interesse inden for handel, erhverv, iværksætteri og markedsføring. Undervisningen og særligt tilrettelagte forløb og projekter vil ruste dit til videreuddannelse og arbejde inden for business og erhverv. I 2.hf vil du med denne fagpakke få matematik på B-niveau.

Læs mere

Sundhed og Helse

Fagpakken henvender sig til dig, der ønsker en uddannelse inden for de sundhedsfaglige uddannelser som fx sygepleje og fysioterapi. Undervisningen og særligt tilrettelagte projekter og samarbejder med sundhedssektoren vil ruste dig til et job inden for det sundhedsfaglige område. I 2. hf vil du med denne fagpakke få biologi på B-niveau.

Læs mere

Politi og Beredskab

Fagpakken er for dig, der ønsker en uddannelse inden for politiet eller beredskabet. Gennem særlige undervisningsforløb og projekter samt ekskursioner til fx. politiet vil du i løbet af din hf-uddannelse blive rustet til en karriere indenfor politiet. Med valg af denne fagpakke vil du i 2. hf få samfundsfag og idræt på B-niveau og du skal derfor vælge idræt på C-niveau i 1.semester.

Læs mere

Pædagogik og Undervisning
Pædagogik

Samfundsfag B

Psykologi C

Valgfag: et B-valg

Business og Erhverv
Business og Erhverv

Matematik B

Erhvervsøkonomi C

Valgfag: et B-valg

Sundhed og Helse
Sundhed og Helse

Biologi B

Psykologi C

Valgfag: et B-valg

Politi og Beredskab
Politi og Beredskab

Samfundsfag B

Idræt B

Valgfag: et C-valg

Bliv elev på Horsens Statsskole

Overvejer du, om Horsens Statsskole skal være dit fremtidige gymnasium? Så læs mere om hvordan du bliver optaget her.