Et styrket HF

HF uddannelsen er den af ungdomsuddannelserne, som fra 2017 gennemgår  de største forandringer. Vælger du at læse HF, får du en uddannelse, hvor du skal vælge en fagpakke, som er opbygget i semestre og med eksamener hvert halve år. Uanset hvilken fagpakke du vælger, så forbereder HF dig til at læse videre.

På Horsens Statsskole er vi stolte af vores HF. Vi mener, det giver en helt særlig stemning og uddannelsesmiljø, at vi har både HF og STX studerende under samme tag. Det er vigtigt, at vores elever får de bedst mulige forudsætninger for videre uddannelse, og derfor har vi særligt fokus på, at lave den bedst mulige HF-uddannelse til dig.

Eksempelvis har vi i flere år afsat flere lærerressourcer i dansk, engelsk og matematik, som måske er de vigtigste fag for din videre uddannelse. Det betyder, at du er sikker på at blive udfordret på netop dit niveau.

På Horsens Statsskole har vi sammensat vores fagpakker, så de giver dig mulighed for at læse videre på de uddannelser, der er i Horsens. Du kan læse mere om HF uddannelsens opbygning og se vores oversigt over fagpakker her og også læse om HF i vores hæfte over vores samlede uddannelsestilbud her

Bliv elev på HF

1. semester2. semester3. semester4. semester
Obligatoriske fag
Dansk Axxxx
Engelsk Bxxx
KS (Historie B, Religion C, Samfundsfag C)xxx
NF (Biologi C, Kemi C, Naturgeografi C)xx
Matematik Cxx
Valgfag­ (c-niveau)x

Obligatoriske fag

På HF-uddannelsen er der en række obligatoriske fag, som du skal have som HF studerende. Du kan se hvilke, og hvornår du har fagene i tabellen til venstre.

Valgfag på HF

C-niveauB-niveauA-niveau
Astronomi
BilledkunstBilledkunst
Biologi
Drama
Engelsk
Erhvervsøkonomi
Filosofi
IdrætIdræt
Kemi
Latin
Matematik
MediefagMediefag
Musik
Naturgeografi
Psykologi
Retorik
Samfundsfag

Valgfag

HF er sammensat af en række obligatoriske fag og nogle valgfag. Blandt de obligatoriske fag er to faggrupper, Naturvidenskabelig faggruppe (NF) samt Kultur- og Samfundsfaggruppen (KS).

Naturvidenskabelig Faggruppe (NF)

Den naturvidenskabelige faggruppe består af fagene biologi , geografi  og kemi, der alle svarer til et C-niveau. Efter 2.semester afsluttes faget med en opgave og en mundtlig eksamen i et af fagene.

Kultur- og Samfundsfaggruppen (KS)

Kultur- og samfundsfaggruppen består af fagene historie, religion og samfundsfag. Historie er på B-niveau, mens religion og samfundsfag er på C-niveau. I løbet af de 3 første semestre gennemføres flere tværfaglige forløb. Efter 3. semester afsluttes faget med en synopsis og en mundtlig eksamen i et af fagene.

Kunstnerisk fag eller idræt?

I forbindelse med din ansøgning skal vælge, om du vil have et kunstnerisk fag på c niveau, eller idræt. På Horsens Statsskole kan du vælge mellem fire forskellige kunstneriske fag, billedkunst, dramatik, mediefag og musik. Eller du kan vælge idræt, som du skal vælge, hvis du overvejer at vælge fagpakken “Politi og beredskab”, hvor man skal have idræt på B niveau. Du kan læse mere om fagene på vores hjemmeside. Fælles for alle fire fag er, at de ud over praktiske elementer også indeholder teoretiske forløb og at du skal til eksamen efter 1.semester.

Eksamen

Du får ikke årskarakterer og skal til eksamen i alle fag. HF uddannelsen er inddelt i semestre, og ved afslutningen af hvert semester er der eksamen i et eller flere fag. Den første eksamen på HF er enten i idræt c eller i det kunstneriske fag du har valgt. 

 

Optagelseskrav på HF

Du kan ansøge om optagelse på HF allerede efter 9. klasse. Søger du ind på HF efter 9. klasse, så skal du have minimum 4 i gennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen og du skal også være erklæret uddannelsesparat.

Søger du ind på HF efter afsluttet 10.klasse, så er adgangskravet, at du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen.

 

 

Bliv elev på Horsens Statsskole

Overvejer du, om Horsens Statsskole skal være dit fremtidige gymnasium? Så læs mere om hvordan du bliver optaget her.