Alle fag på Horsens Statsskole

På siden her har vi lavet en oversigt over alle fag på HF og STX, som du kan læse mere om herunder.

Læs om hvert fag her

Almen Sprogforståelse (AP)
Astronomi
Billedkunst
Biologi
Bioteknologi
Dansk
Dramatik
Engelsk
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Fransk
Fysik
Geovidenskab
Historie
Idræt
Italiensk
Kemi
Kult-fag
Latin
Matematik
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Naturvidenskabelig grundforløb (NV)
Oldtidskundskab
Psykologi
Religion
Retorik
Samfundsfag
Spansk
Tysk