Projekter

Vi ved, at vi skal arbejde på at bevare alt det, vi er gode til og samtidig forbedre, tilpasse og udvikle os, så vi lever op til lovens krav, egne ambitioner og elevernes forventninger. Vores projekter er fokuserede på at opfylde vores strategi og i sidste ende at skabe gode resultater med vores elever.

Vores strategi består af fire områder, som danner rammen for de indsatser og mål, vi har for hvert skoleår:

  • Kultur & fag
  • Læring & didaktik
  • Samarbejde med omverdenen
  • Attraktiv arbejdsplads & dygtige medarbejdere

Strategien konkretiseres blandt andet i følgende projekter, som skolen arbejder med i skoleåret 2019/20:

  •  Reformimplementering. I år er der særligt fokus på 3.g’ernes SRP-forløb.
  • Karakterer. Faggrupper og ledelse drøfter sammen, hvordan skolen kan forbedre sin løfteevne og ser på konkrete tiltag i fagene.
  • Klasseledelse. Vi har i en årrække sat fokus på klasseledelsesredskaber på både lærer og skoleniveau og arbejder i år videre med at styrke klasseledelsesindsatsen i teamsammenhæng.
  • Praktikperioder i HF. Vi ønsker at skabe større mulighed for, at HF’ere kan komme i praktikforløb i 2.HF og udbygger samarbejde med lokale virksomheder og institutioner.
  • Professionel kapital. Skolen arbejder kontinuerligt med arbejdsmiljøet på skolen. I år er fokus på kvalitet i kerneopgaven og kollegialt samarbejde om kerneopgaven.
  • Digital dannelse. Vi har sidste år udformet en strategi for digital dannelse med fokus på elevernes færdigheder. Vi sætter i år fokus på implementeringen og udbygning af den digitale dannelse.