Ledige stillinger

Vi søger fagligt dygtige lærere i gymnasiets fagrække til august 2018. Der er tale om såvel faste stillinger, barselsvikariat som timerester.

Særlig interesse har kombinationer, hvori et eller flere af fagene tysk, engelsk, matematik, naturgeografi, idræt og psykologi indgår. Vi har dog ikke mulighed for at ansætte i fagene religion, fransk, italiensk, spansk, musik, billedkunst og drama.

Har du lyst til at arbejde sammen med engagerede og fagligt dygtige kolleger, skal du søge til Horsens Statsskole. Ansøgere bedes oplyse, om de har pædagogikum.

Horsens Statsskole er en traditionsrig og moderne skole med stx og 2-årigt hf. Vi er ca. 775 elever og 75 lærere fordelt på 8-9 stx klasser pr. årgang og 2 hf klasser.

Vi kan tilbyde

et godt arbejds- og undervisningsmiljø
en skole med motiverede og positive elever
en god stemning og lyst til samarbejde i lærerkollegiet
en række spændende pædagogiske udviklingsinitiativer
en ny bærbar pc
løn og ansættelsesforhold efter gældende GL overenskomst

Vi forventer af dig, at du har et stærkt ønske om at formidle dine fag på en inspirerende og kreativ måde
udviser et stort personligt nærvær i forhold til eleverne
engagerer dig i hele skolens liv og udvikling
har et godt humør og en positiv tilgang til dagligdagen
Hvis du vil være en del af Horsens Statsskole, ser vi frem til at modtage din ansøgning vedlagt CV, eksamenspapirer, eventuelle pædagogikumpapirer og andre relevante bilag. Kun ansøgninger med relevante papirer kommer i betragtning.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås hos rektor Flemming Steen Jensen (27775001) eller hos vicerektor Liv Tind Hauch (27775032). Løn efter gældende overenskomst med mulighed for personlige kvalifikationstillæg.

Ansøgningen sendes via www.gymnasiejob.dk

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest 17. april kl. 12:00. Der vil blive holdt samtaler i uge 18 og uge 19. Har du ikke hørt fra os inden udgangen af maj, kan stillingerne betragtes som værende besat til anden side.

Du kan læse mere om vores værdigrundlag, uddannelsestilbud her på skolens hjemmeside.