Afspærring af Horsens Statsskole

Den 22. oktober 1945 var dagen, da Horsens Statsskoles elever endelig kom hjem igen, efter at skolen i næsten to år havde været besat af tyskerne.

Efter besættelsesmagten i efteråret 1943 havde okkuperet skolen og først brugt den som fængsel, siden som kaserne, kunne bygningen igen tages i brug som skole, om end en del af inventaret manglede, idet alt var nedslidt og ”Adgang forbudt”-skiltene endnu ikke fjernet.

Blandt lærere og elever var der stor længsel efter at komme tilbage, da undervisningen under besættelse havde fundet sted en halv snes forskellige steder. Først på den daværende Allegades skole, indtil tyskerne også overtog den. Derefter bl.a. på politigården, på KFUM i Søndergade, KFUK i Allegade, i Håndværkerforeningen, hos Horsens Jern- og Staal på Sønderbro, i Sparekassen i Jessensgade og på Handelsskolen på Vitus Berings Plads.

Tilbageerobring

Der var almindelig enighed om, at ”tilbageerobringen” af skolen skulle ske på festlig vis. Begivenheden prægede hele byen. Eleverne mødte op, hvor de plejede, og en opsamlingsprocession med skolens fane og et hornorkester i spidsen lagde vejen omkring de forskellige undervisningssteder.

Elever og lærere marcherede i silende regn gennem byen for at genindtage skolen og starte undervisningen i de rette omgivelser. Undervejs sang alle Frihedssangen, En Vinter lang og mørk og haard, Stars and Stripes og, da der var temmelig langt til vejs ende, også It’s a long way to Tipperary.

skolen1940

Horsens Statsskole kort tid efter dens opførelse i 1940.