Fra latinskole til moderne gymnasium.

Fra korporlig afstraffelse til elevdemokrati. Fra udenadslære og overhøring til dialog. Horsens Statsskole har en lang historie.

Og ligesom der er sket drastiske udviklinger med selve begrebet skole i den tid, er Horsens Statsskoles fysiske fremtræden også vokset støt og roligt fra grundlæggelsen i 1532 og til i dag.

Her kan du læse mere om Horsens Statsskoles historie fra reformationen og frem til i dag.

Hør også tidligere rektor Lars Bjørneboe (1979-2007) fortælle om de vigtige ændringer, der har været i hans tid som rektor

Tidslinje

År 1532

Horsens Statsskole blev grundlagt. Skolen lå på hjørnet af Borgergade og (den senere) Havne Allé og havde tre undervisningslokaler, et til hver lektie, en lejlighed til rektor og værelser til de to hørere.

År 1746

Skolen blev nedrevet og genrejst, nu med et bibliotek ud over de tre undervisningslokaler.

År 1857

Man opførte en splinterny bygning på hjørnet af Havne Allé og Amaliegade. Det var en bygning i to etager med ni klasselokaler, en tegne- og syngesal, en gymnastiksal, rektor- og pedelbolig. Der var også plads til lærerværelse, bibliotek, en fysisk og en naturhistorisk samling.

År 1940

Skolen flyttede til de nuværende bygninger på Studentervænget.

År 2004

Nybygget hal indvies.

År 2014

Skolens sciencefløj med auditorium blev taget i brug. Forbindelsen til den nye fløj går gennem skolens videncenter, der ved samme lejlighed er blevet ombygget og moderniseret.

Skolen er desuden blevet udvidet i 1968-72 og igen i 2007, hvor administrationen og lærerværelset blev flyttet til de gamle gymnastiksale