Bestyrelsen på Horsens Statsskole

Her på siden kan du læse om medlemmerne af bestyrelsen ved Horsens Statsskole, finde referaterne fra bestyrelsesmøderne og også se rektors resultatlønskontrakt. Forretningsordenen for bestyrelsen kan læses her.

Formand, udpeget af kommunalbestyrelsen i Horsens Kommune

Direktør, UdviklingVejen
Ulrik Kragh
Holger Danskes Vej 11
8700 Horsens
Mobil: 2461 5383
ulrik.kragh@gmail.com

Næstformand, udpeget af Aarhus Universitet

Dekan Aarhus BSS, Aarhus Universitet
Thomas Pallesen
Bartholins Allé 14, 1327, 330
8000 Aarhus C
mobil: 20373932
pallesen@au.dk

Repræsentant fra grundskolerne

Skoleleder
Anders Olesen
Stensballeskolen
Bygaden 59
8700 Horsens
mobil: 30674087
busao@horsens.dk

Udpeget af regionen

Thorvald  Emil Jepsen

Mobil: 21964297

Thoremil@thoremil.dk

Selvsupplerende

Kommunikationschef

Mette Vestergaard Rasmussen

Regionshospitalet Horsens

Sundvej 30

8700 Horsens

Mobil: 23818614

email: metvesra@rm.dk

Udpeget af medarbejderne ved Horsens Statsskole

Med stemmeret:
Lektor
Jacob Stagsted Larsen
jl@hs-gym.dk

Uden stemmeret:
Lektor
Andreas Monrad Pedersen
am@hs-gym.dk

Udpeget af skolens elevråd 

Med stemmeret:

Johanne Kryger Maegaard Clausen 2.s

email: johannekryger2101@gmail.com

Uden stemmeret:

Caroline Parsberg Dorow Kipp 2.m

email: caroline@kipps.dk

 

Resultatlønskontrakt

Kontrakten for skoleåret 2018/19 kan læses her.

Resultatvurderingen for skoleåret 2018/19 kan læses her.

Kontrakten for skoleåret 2017/18 kan læses her.

Resultatvurderingen for skoleåret 2017/18 kan læses her

Kontrakten for skoleåret 2016/17 kan læses her

Resultatvurderingen for skoleåret 2016/17 kan læses her.

 

 

 

Bestyrelsens mødedatoer 2019-20

Tirsdag 3. september kl. 16:00 – 18:30

Fredag 27.september kl.15.00-18.00 ekstraordinært bestyrelsesmøde

Mandag 11. november kl. 16:00 – 18:30

Tirsdag 17. december kl. 16:00 – 18:30

Onsdag 5. februar kl. 16:00 – 18:30

Tirsdag 24. marts kl. 16:00 – 18:30

Torsdag 28. maj kl. 16:00 – 18:30