Bestyrelsen på Horsens Statsskole

Her på siden kan du læse om medlemmerne af bestyrelsen ved Horsens Statsskole, finde referaterne fra bestyrelsesmøderne og også se rektors resultatlønskontrakt. Forretningsordenen for bestyrelsen kan læses her.

Formand, udpeget af kommunalbestyrelsen i Horsens Kommune

Direktør, UdviklingVejen
Ulrik Kragh
Holger Danskes Vej 11
8700 Horsens
Mobil: 2461 5383
ulrik.kragh@gmail.com

Næstformand, udpeget af Aarhus Universitet

Dekan Aarhus BSS, Aarhus Universitet
Thomas Pallesen
Bartholins Allé 14, 1327, 330
8000 Aarhus C
mobil: 20373932
pallesen@au.dk

Repræsentant fra grundskolerne

Skoleleder
Anders Olesen
Stensballeskolen
Bygaden 59
8700 Horsens
mobil: 30674087
busao@horsens.dk

Udpeget af regionen

Chef for Service og Beredskab

Teknik og Miljø Horsens Kommune

Jørgen Broch
Endelavevej 5

8700 Horsens

mobil 20801359
jbroch@fiberpost.dk

Selvsupplerende

 

Det er besluttet at valget af selvsupplerende medlemmer sker i foråret 17, således at der fremadrettet sikres en rullende udskiftning i bestyrelsen.

Udpeget af medarbejderne ved Horsens Statsskole

Med stemmeret:
Lektor
Jacob Stagsted Larsen
jl@hs-gym.dk

Uden stemmeret:
Lektor
Andreas Monrad Pedersen
am@hs-gym.dk

Udpeget af skolens elevråd 

Med stemmeret:

Sara Fly Lorenzen, 3.f

saraflylorenzen@gmail.com

Uden stemmeret:

Julie Borring 3.e

julieborring@gmail.com

Victoria Elle Bache, 1.y

victoriabache11@gmail.com

Resultatlønskontrakt

Kontrakten for skoleåret 2017/18 kan læses her.

Kontrakten for skoleåret 2016/17 kan læses her

Resultatvurderingen for skoleåret 2016/17 kan læses her.

Resultatvurderingen for skoleåret 2015/16 kan læses her.

 

Bestyrelsens mødedatoer 2017-18

Torsdag 7. september kl. 15.00 – 17.00.

Onsdag 15. november kl. 15.00 – 17.00.

Tirsdag 23. januar kl. 15.00 – 17.00 (udsat til 5.februar).

Onsdag 21. marts kl. 15.00 -17.00.

Tirsdag 29. maj kl. 15.00 – 17.00.