Optagelse på STX

Når du søger ind på Horsens Statsskole så sker det via www.optagelse.dk. Her kan du hvilke studieretninger vi udbyder i skoleåret 2018/19.

Du skal foretage to valg, når du ansøger:

01. Valg af kunstnerisk fag

På Horsens Statsskole kan du vælge mellem fire forskellige kunstneriske fag: Billedkunst, dramatik, mediefag og musik. Du kan læse mere om fagene på vores hjemmeside. Fælles for alle fire fag er, at de ud over praktiske forløb også indeholder teori.

02. Valg af 2. fremmedsprog

Man skelner mellem fortsættersprog og begyndersprog.

Fortsættersprog er en fortsættelse af det sprog, du har haft til prøveniveau i grundskolen. Et fortsættersprog afsluttes efter 2.G på B-niveau. Du kan via valgfag vælge at fortsætte til A-niveau. Mulige fortsættersprog er fransk og tysk.

Et begyndersprog er et sprog, du ikke har haft til prøveniveau i folkeskolen. Et begyndersprog afsluttes på A-niveau efter 3.G og vil lægge beslag på en valgblok. Mulige begyndersprog er fransk, italiensk og spansk.

Sådan ansøger du

Du skal søge elektronisk gennem http://www.optagelse.dk/ senest 1.marts 2018.

Når du ansøger, skal du udfylde:

  • En uddannelsesplan
  • En prioriteringsliste
  • Vælge kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog

Sådan får du svar

Efter ansøgningsfristens udløb får du et brev med en kvittering på, at vi har modtaget din ansøgning.

I slutningen af april får du et brev om, hvilket gymnasium du er blevet optaget på.

Hvis du er blevet indstillet til optagelsesprøve af din folkeskole, står der i dit kvitteringsbrev, hvornår du skal til prøven. Kvitteringsbrevet udsendes i e-Boks.

Kort tid efter prøven får du et brev med svar på, om du er optaget eller ej.

Adgangskrav

For at være sikker på at blive optaget skal du opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
  • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.
  • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket til prøve.
  • Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til optagelsesprøve af skolen eller UU-vejlederen.

Vælger du efter 9. klasse at gå i 10. klasse, er det vigtigt, at du går til eksamen i dansk, engelsk og matematik, hvis du vil være sikker på at blive optaget – også selvom du har taget prøverne i 9. klasse. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

Optagelsesprøve

Du kan blive indstillet til optagelsesprøve af din folkeskole eller af studievejlederen på Horsens Statsskole. Optagelsesprøven er en faglig prøve i kernefag, som du har haft i folkeskolen. Det drejer sig om fagene dansk, engelsk og matematik. Prøven er elektronisk og følges op ad en samtale med en uddannelsesleder. I år er optagelsesprøven torsdag 5.4.

C-niveau B-niveau A-niveau
Astronomi
Billedkunst Billedkunst
Biologi
Drama Drama
Engelsk
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Fransk
Fysik Fysik
Idræt
Kemi Kemi
Latin
Matematik Matematik
Mediefag Mediefag
Musik Musik
Naturgeografi Naturgeografi
Psykologi Psykologi
Retorik
Samfundsfag Samfundsfag
Tysk

Valgfag

I flere studieretninger har du et frit valg. Det er et valgfag på C-niveau ELLER en opgradering af et fag fra C-niveau til B-niveau ELLER en opgradering af et fag fra B-niveau til A-niveau.

Optagelse på HF

Ønsker du at se optagelsesinformationerne til HF?