Optagelse på HF

For at have retskrav på optagelse til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen skal du:

Have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

Her på Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du finde en detaljeret gennemgang af optagelseskravene på ungdomsuddannelserne.

 

Fag på HF

Blandt de obligatoriske fag er der to faggrupper: Naturvidenskabelig faggruppe (NF) og Kultur- og Samfundsfaggruppen (KS).

Naturvidenskabelig faggruppe (NF)

Den naturvidenskabelige faggruppe består af fagene biologi, geografi og kemi, der alle svarer til et C-niveau. I slutningen af 2.semester afsluttes faget med en opgave og en mundtlig eksamen i et af fagene.

Kultur- og samfundsfaggruppen (KS)

Kultur- og samfundsfaggruppen består af fagene historie, religion og samfundsfag. Historie er på B-niveau, mens religion og samfundsfag er på C-niveau. I løbet af tiden du har KS gennemføres flere tværfaglige forløb. I slutningen af 3. semester afsluttes faget med en opgave og en mundtlig eksamen i et af fagene.

Et vigtigt valg før du begynder

Når du søger om optagelse på HF ved Horsens Statsskole, skal du vælge enten et kunstnerisk fag  eller idræt.

01. Vælg mellem kunstnerisk fag eller idræt

Inden du  begynder på HF skal du vælge imellem enten et kunstnerisk fag på C-niveau: billedkunst, dramatik, mediefag eller musik. Eller idræt. Dit valg er bindende og faget afsluttes med eksamen efter 1.semester. Hvis du overvejer fagpakken “sport” så skal du have haft idræt på c niveau.

02. Fagpakker og valgfag

Helt centralt på HF uddannelsen er fagpakkerne. På Horsens Statsskole kan du til skoleåret 2019/20 vælge imellem 3 fagpakker. Undervisningen i fagpakkerne er i 3. og 4 semester. Til hver fagpakke har du minimum et valgfag på c niveau. Valgfagene er også i 3. og 4 semester.

 Nogle valg på B-niveau forudsætter, at du har haft faget som valgfag på C-niveau i 1. HF. for eksempel idræt.

I 1. og 2. semester vil vi igennem flere forløb og introduktion til fagpakkerne hjælpe dig til, at vælge den helt rigtige fagpakke for dig.

Samtale på skolen

Alle ansøgere til HF-uddannelsen, som har været til optagelsesprøve enten 14. juni, eller i august, indkaldes til en samtale. Samtalen er med til at vurdere, om du kan blive optaget på HF.

Skolestart

På din første skoledag vil du blive modtaget af introudvalget. Her møder du dine kommende klassekammerater, nogle af lærerne og dine introværter. Introværterne er elever på skolen, som hjælper dig og de andre nye elever med at falde til og komme godt i gang med livet på Horsens Statsskole.
Den første uge er introuge, og her vil foregå forskellige faglige og sociale aktiviteter. Ugen afsluttes med en introfest for hele 1.årgang.

Vigtige datoer

Når du er i gang med at søge om optagelse på Horsens Statsskole, er der nogle datoer, som du skal være opmærksom på:

1. marts

Ansøgningsfrist til at blive optaget på Horsens Statsskole for unge, der kommer direkte fra folkeskolen.

Søger du senere end 1. marts 2019, så skal du til optagelsesprøve og samtale, uanset om du opfylder karakter kravene for optagelse eller ej. 

April

Ansøgere får besked om hvilket gymnasium de har fået reserveret plads på.

Juni

14.juni optagelsesprøve.

I slutningen af juni får ansøgeren svar på, om du er optaget på Horsens Statsskole.

12. august

Første skoledag på Horsens Statsskole.

Optagelsesprøve

Du skal til optagelsesprøve og samtale, hvis ikke du opfylder karakterkravene for optagelse på HF.  Optagelsesprøven er en skriftlig prøve på 4 timer i fag som du har haft i folkeskolen. Det drejer sig om dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Optagelse på STX?

Ønsker du at se optagelsesinformationerne til STX?