Til forældre

Hvad tilbyder Horsens Statsskole?

På Horsens Statsskole tilbyder vi STX: den 3-årige almene gymnasieuddannelse, og HF: den 2-årige. Begge dele er adgangsgivende til videregående uddannelser.

Horsens Statsskole tilbyder en stor faglighed og et stærkt fællesskab. Vi er en skole med stolte traditioner og en lang historie bag os. Samtidig arbejder vi hele tiden på at udvikle os. Vi har gode faciliteter og varieret undervisning, der varetages af et team af kompetente og engagerede lærere.

Det er skolens mål, at den enkelte elev opnår de bedste resultater, både fagligt og personligt. Derfor bestræber vi os på at have et stærkt samarbejde mellem elever, lærere og ledelse om at sikre trivsel og læring for alle vores elever.

Vores værdier er solid undervisning, afslappet alvor og gode resultater, som betyder, at vi alle, elever, lærere og ledelse, gør vores bedste med alvor og omhu, og det foregår i gensidig åbenhed og tillid. Derfor vil samværsformen på Horsens Statsskole være præget af en ligefrem og uhøjtidelig omgangstone, med god plads til kreativ udfoldelse og engagement. Vi er stolte af at være en skole, der er kendetegnet ved en særlig stemning med højt til loftet.

Vi vil gerne gøre skolen til et sted, hvor eleverne kan udvikle sig og blive klar til livets og den videre uddannelses fordringer. Vi sigter derfor efter at gøre studiemiljøet på Horsens Statsskole levende og mangfoldigt, så eleverne ud over uddannelse får nye oplevelser og venner. Det gør vi bl.a. ved at sikre stærke elevorganisationer og de mange tilbud efter skole, faglige som sociale. Læs om tilbuddene efter skole.

Hvad forventer vi af eleverne?

At tage en studentereksamen kræver, at man er motiveret, selvstændig og klar til at yde en arbejdsindsats. Det er derfor vigtigt, at skolens kommende elever har gode forudsætninger fra folkeskolen – de skal være modne og fagligt velforberedte til at gå på gymnasiet. Samtidig skal de have lyst til at udvikle sig fagligt og personligt.

Vi forventer, at eleverne deltager aktivt i deres uddannelse. Det vil sige, at der er mødepligt, ligesom eleverne skal forberede sig til og deltage i timerne og lave skriftlige afleveringer. Dette betyder, at det er et fuldtidsarbejde at gå på gymnasiet. Der er kun i begrænset omfang plads til erhvervsarbejde ved siden af skolen.

Støtte og vejledning

Ud over den almindelige undervisning tilbyder vi også eleverne rådgivning og vejledning gennem hele gymnasietiden. Vi har lexen, der er åbent to gange om ugen, hvor der er lærere til at hjælpe med opgaver og lektier. Hver klasse har tilknyttet en studievejleder, som kan støtte den enkelte elev i at kunne  overskue og organisere sin hverdag og som kan hjælpe de elever, der har sociale og personlige udfordringer.

For elever med læse- eller skrivevanskeligheder har skolen to læsevejledere, der kan hjælpe, rådgive og undervise. Og for elever med særlige udfordringer i matematik har vi to matematikvejledere.

Skolens ledelse er altid tilgængelig for vores elever for spørgsmål og samtale om skolegangen.

Arrangementer på skolen

I løbet af dit barns tid på Horsens Statsskole er der nogle arrangementer, som vi også gerne vil invitere dig til at deltage i:

  • Forældreaften i starten af 1g og 1h, hvor du kan møde skolens ledelse, klassens studievejleder og klassens elever.
  • I 1.g, 2.g og 1.hf er der forældrekonsultation, hvor der er mulighed for at møde lærerne.
  • Hvert år er der forårskoncert, og hvert andet år opfører skolens elever en musical.
  • Skolefesten i marts er den store gallafest for både elever, forældre og personale, hvor der bl.a. danses Lanciers.
  • Når din søn eller datters hårde slid har givet dem studenterhuen på hovedet, inviterer vi dig til at overvære overrækkelsen af eksamensbeviset ved skolens translokation.
  • Du kan også opleve en af skolens ca. 10 årlige aftener med åbent observatorium.

Vi udsender information om de enkelte arrangementer, når de nærmer sig.

Ferieplan 2017-2018

 

Første skoledag efter sommerferien

Mandag den 14. august 2017

Efterårsferie

Lørdag den 14. oktober til søndag den 22. oktober 2017

Juleferie

Lørdag den 23. december 2017 til tirsdag den 2. januar 2018

Vinterferie

Lørdag den 10. februar til søndag den 18. februar 2018

Påskeferie

Lørdag den 24. marts til mandag den 2. april 2018

Store Bededagsferie

Fredag den 27. april til søndag den 29. april 2018

Kristi Himmelfartsferie

Torsdag den 10. maj til søndag den 13. maj 2018

Pinseferie

Lørdag den 19. maj til mandag den 21. maj 2018

Grundlovsdag

Tirsdag den 5. juni 2018

Sommerferie

Lørdag den 30. juni 2018

 

Alle dage er inklusive

 

Bliv elev på Horsens Statsskole

Tilmelding til skolen foregår via optagelse.dk. Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen er du velkommen til at kontakte os.