Brobygning for elever i 10. klasse

Du vil komme på et særligt brobygningshold, hvor du skal have undervisning i nogle af de forskellige fag på STX og HF. Dertil vi du komme ud i de nuværende klasser og følge deres undervisning i kortere perioder.

Forløbet varer 2 dage eller 3 dage. Alle dage begynder kl. 8:00 og slutter kl. 13:20.

Det er vigtigt du medbringer: Papir, blyant og din computer.

Brobygning for 10. Klasser ligger i efteråret i ugerne 44-48.

Den første dag skal du møde i kantinen. Du skal ind ad hovedindgangen og ned ad trappen med det samme. Herfra går du ind i kantinen og ind i lokalet længst fremme til højre.

Her bliver du modtaget af en af skolens studievejledere, som vil fortælle mere om, hvad der kommer til at ske i de dage, du er her.

Fag på brobygning kan være:

  • Dansk.
  • Engelsk.
  • Historie.
  • Matematik.
  • Samfundsfag.
  • Fremmedsprog, fx. tysk, italiensk, spansk eller fransk.
  • Psykologi.
  • Kunstnerisk fag fx drama, mediefag billedkunst eller musik.

Vi håber forløbet hos os vil give dig et realistisk og godt kendskab til, hvad det vil sige at være gymnasieelev, så du føler dig bedre rustet til at træffe dit valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Klik her for spørgeskema