Orientering om evt. konflikt pga. overenskomstforhandlinger

23. marts 2018 – Besked til skolens elever og forældre:

Kære elever og forældre,

Der er i øjeblikket overenskomstforhandlinger på det statslige og offentlige område, og der er risiko for en konflikt mellem forhandlingsparterne.

Tirsdag d. 20. marts 2018 modtog Horsens Statsskole fra Undervisningsministeriet varsel om lockout af medarbejderne fra og med den 10. april 2018. Det er Finansministeriet, der formelt set har varslet lockouten.

Indtil I får andet at vide, vil undervisningen på Horsens Statsskole fortsætte som planlagt.

Hvis der bliver konflikt i form af lockout, vil det betyde, at en stor del af undervisningen her på skolen bliver aflyst, fordi flertallet af skolens lærere ikke må møde på arbejde. Dette kan tidligst ske fra 10. april 2018 og senest d. 8. maj 2018. Hvis det sker, vil eleverne få besked på skolens hjemmeside, så det er vigtigt, at I orienterer jer på horsensstatsskole.dk

Det er fortsat en reel mulighed, at parterne når til enighed, og lockouten kan også udsættes af forligsmanden, så det er langt fra sikkert, at vi bliver ramt af lockout, og hvis vi bliver ramt, er det heller ikke sikkert, at det bliver i eksamensperioden. Endelig kan lockouten blive relativt kort. Vi må se tiden an.

Åbning af skolen under en lockout

Skolen vil under en eventuel lockout være åben i den almindelige åbningstid. Eleverne vil således kunne benytte skolen til at mødes for at arbejde i grupper med henblik på eksempelvis repetition til eksamen, løsning af gruppearbejde m.m. Medarbejdere, der ikke er omfattet af konflikten, vil være på skolen for at varetage deres arbejdsopgaver.

Afvikling af undervisning under en lockout

Hvis der skal afvikles undervisning af de medarbejdere, der ikke er omfattet af lockouten, vil dette ske i henhold til det allerede lagte skema. Planlagte timer med undervisere, der er omfattet af lockouten, vil blive aflyst.

Efter en eventuel lockout vil vi vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang undervisningen har været påvirket, og hvordan den aflyste undervisning kan blive indhentet. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at eleverne får mulighed for at nå de faglige mål for de enkelte fag.

Vi tager forbehold for ændringer.

Med venlig hilsen

Flemming Steen Jensen

rektor