KREA dag

Onsdag i uge 43 afholdte idrætslærerne den årlige KREA dag for hele 2.årgang. Til KREA udfordres alle årgangens elever på deres evner til at sammensætte en serie/fortælling til musik- og som afslutning at fremføre deres arbejde for resten af årgangen og ikke mindst det hårde men retfærdige dommerpanel.

Vinderne blev 8 elever fra 2.d der vandt med “en travl dag” til musikken Per Gynth. De vandt med et mulehår foran to grupper fra 2.f og 2.k. og vandt en dejlig frokost i kantinen.

Du kan se billeder fra en rigtig god KREA dag her.