Dimission 2018

Fredag 29.juni afsluttedes skoleåret ved, at 270 elever fordelt i 8 STX klasser og 2 HF  klasser, dimitterede.

Du kan læse rektor Flemming Steen Jensens tale her og se billeder fra dimissionen her.

Nu er elever og lærere gået på sommerferie og skolens administration er lukket fra onsdag 4.7 kl.12.00 og åbner igen mandag 6.8 kl.8.00.