1.g på ekskursion til Kongernes Jelling

Torsdag 17.1 var alle skolens 1.g elever på samlet ekskursion til Jelling, som en del af forløbet “danmarks tilblivelse” i historie. Eleverne blev vist rundt,både inde på nationalmuseets visuelt flotte og interaktive udstilling, der på fornem vis fortæller om vikingetiden og hvorfor Jelling under Harald Blåtand fik så afgørende betydning. Udenfor bød rundvisningen på oplæg ved runestenene, gravhøjene og palisadeanlægget i det kolde vintervejr.

Du kan se billeder fra turen her