SR6: Samfundsfag A, Matematik A

Denne studieretning henvender sig til dig, der er interesseret i
samfundets indretning og kan se det interessante i at kunne bruge
matematiske værktøjer til at se sammenhænge og til at lave
statistiske analyser.

Hvorfor vælge SR6?

Samfundsfag på A-niveau arbejder med teorier om sociologi, økonomi
og politik, herunder også international politik. Det overordnede
fokus er at forstå den verden, du lever i. Perspektivet er både
globalt, europæisk og nationalt. Du vil komme til at arbejde med
aktuelle temaer. Eksempler på konkrete samfundsfaglige problemstillinger,
vi vil arbejde med, kunne være: Hvorfor agerer partier og
vælgere, som de gør? Hvorfor er der ulighed i Danmark, selvom vi
har en stor velfærdsstat? Hvordan opnår man en sund samfundsøkonomi?
Er den internationale magtbalance under forandring, og
bliver Kina den næste stormagt?
Matematik på A-niveau er på den ene side et abstrakt og teoretisk
fag uden direkte forbindelse med den fysiske virkelighed, men
samtidig omfatter det en række metoder til problembehandling og
beskrivelse af verden. I matematik vil du lære en række begreber
og teorier, som er nyttige til behandling af datamateriale i samfundsfag.
Med matematik kan man også bygge teoretiske modeller
om samfundet, f.eks. økonomien, som derefter kan bruges til at
belyse forskellige samfundsforhold. Du vil i matematik også lære
at ræsonnere og tænke logisk. Formler og matematiske sætninger
præsenteres ikke uden begrundelse, men bevises.
I studieretningen er der gode muligheder for samarbejde mellem
fagene, og mulige temaer kan være:
• Velfærd og ulighed. Samfundsfag bidrager med indsamlet data,
som matematik omsætter til grafer, tabeller og modeller, som
samfundsfag kan bruge til analyse og forklaring.
• Vælger og vælgeradfærd. Samfundsfaglige hypoteser om sammenhænge
kan be- eller afkræftes vha. matematiske test.
• Økonomiske modeller behandles både samfundsfagligt og
matematisk.

På hjemmesiden www.ug.dk/adgangskortet kan du se hvilke videregående uddannelser studieretningen giver mulighed for. Husk at markere alle fag og niveauer i studieretningen.

Mød en elev

STX – Samfundsvidenskabelig studieretning

Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Samfundsfag A X X X
Matematik A X X X
Obligatoriske fag
Dansk A X X X
Historie A X X X
Engelsk B X X
2. Fremmedsprog X X *
Fysik C X
Idræt C X X X
Kemi C X
Kunstnerisk fag C X
Naturgeografi C X
Oldtidskundskab C X
Religion C X
Valgfag
1. Fysik B, kemi B eller naturgeografi B
2. Et C-valg
3. Et frit valg
* Hvis du vælger begyndersprog, udgår valgfag 3. Bemærk at hvis du vælger begyndersprog, får du 5 fag på A-niveau.
Sportscollege - Billedskole
Nej

Studievejledning

Du kan altid henvende dig til vores studievejledere, hvis du har brug for råd og vejledning vedrørende dit valg af uddannelse. Tryk her

Kontakt

Tlf: 7562 90 33

E-mail: studievejledning@hs-gym.dk

Åbningstider

Alle skoledage fra kl. 07.45 – 12.00 og 12.30 – 14.00

Bliv elev på Horsens Statsskole

Overvejer du, om Horsens Statsskole skal være dit fremtidige gymnasium? Så læs mere om hvordan du bliver optaget her.