SR5: Samfundsfag A, Engelsk A

Denne studieretning henvender sig til dig, der er interesseret i
samfundets indretning og gerne vil fordybe dig i engelsk sprog og
kultur. Du vil få indsigt i de forhold, der påvirker menneskers liv
og udvikling, både individuelt og i grupper, nationalt såvel som
globalt.

Hvorfor vælge SR5?

I samfundsfag er det overordnede fokus at forstå den verden, du
lever i. Det arbejder vi med gennem teorier om sociologi, økonomi
og politik herunder også international politik. Perspektivet er både
globalt, europæisk og nationalt. Du vil komme til at arbejde med
aktuelle temaer fra nyhederne. Eksempler på konkrete samfundsfaglige
problemstillinger kunne være: Hvorfor agerer partier og
vælgere, som de gør? Hvorfor er der ulighed i Danmark, selvom vi
har en stor velfærdsstat? Hvordan opnår man en sund samfundsøkonomi?
Er den internationale magtbalance under forandring, og
bliver Kina den næste stormagt?
Engelsk fokuserer på, at du opnår et korrekt og flydende sprog og
indsigt i, hvordan sproget kan bruges på forskellige måder. Du vil
få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i
Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande. Du kommer
til at arbejde med mange forskellige teksttyper, såvel skrevne som
elektroniske. Du kommer til at arbejde med analyse af tekstmateriale,
og du lærer at sætte enkelt-tekster ind i en kulturel, sproglig,
genremæssig og historisk sammenhæng.
I studieretningen er der gode muligheder for samarbejde mellem
fagene, og mulige temaer kan være:
• Hvilken betydning har USA for det internationale samfund, både
økonomisk og i forhold til den internationale magtbalance
– og hvilken retorik bruger de amerikanske præsidenter,
når de skal overbevise andre om deres politik?
• Hvorfor bliver nogle grupper tiltrukket af hooliganisme
i England?
• Hvilke muligheder- og udfordringer er der ved immigration
i USA?

På hjemmesiden www.ug.dk/adgangskortet kan du se hvilke videregående uddannelser fagpakken giver mulighed for. Husk at markere alle fag og niveauer i studieretningen.

Mød en elev

STX – Samfundsvidenskabelig studieretning

Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Samfundsfag A X X X
Engelsk A X X X
Obligatoriske fag
Dansk A X X X
Historie A X X X
Matematik B X X
2. Fremmedsprog X X *
Biologi C X
Fysik C X
Idræt C X X X
Kemi C X
Kunstnerisk fag C X
Oldtidskundskab C X
Religion C X
Valgfag
1. Biologi B, fysik B eller kemi B
2. Et C-valg
3. Et frit valg
* Hvis du vælger begyndersprog, udgår valgfag 3. Bemærk at hvis du vælger begyndersprog, får du 5 fag på A-niveau.
Sportscollege - Billedskole
Ja

Studievejledning

Du kan altid henvende dig til vores studievejledere, hvis du har brug for råd og vejledning vedrørende dit valg af uddannelse. Tryk her

Kontakt

Tlf: 7562 90 33

E-mail: studievejledning@hs-gym.dk

Åbningstider

Alle skoledage fra kl. 07.45 – 12.00 og 12.30 – 14.00

Bliv elev på Horsens Statsskole

Overvejer du, om Horsens Statsskole skal være dit fremtidige gymnasium? Så læs mere om hvordan du bliver optaget her.