SR4: Matematik A, Geovidenskab A, Kemi B

Denne studieretning er for dig, som er interesseret i naturfænomener
og samspillet mellem naturen og mennesker. Der er bred
mulighed for tværfagligt samarbejde mellem de tre studieretningsfag.
Især er naturkatastrofer, klimaændringer, bæredygtighed og
energiområdet oplagte emner. Undervisningen vil være en blanding
af teori, forsøg i laboratoriet eller i naturen og projektperioder,
hvor geovidenskabelige problemstillinger undersøges nærmere.
Studieretningen er et godt grundlag for både naturvidenskabelige
og samfundsfaglige uddannelser på universitetet.

Hvorfor vælge SR4?

Geovidenskab er et naturvidenskabeligt fag, som undersøger
spørgsmål inden for emner som for eksempel:
Klimaændringer og konsekvenserne af disse i fremtiden: Får
vi orkaner i Danmark i fremtiden? Vil vi få tørke i Europa? Stopper
Golfstrømmen? Vil eksotiske øer bliver oversvømmet? Hvordan
sammensætter man en bæredygtig energiproduktion, når man vil
tage hensyn til jordens klima? Er atomkraft en del af svaret?
Jordskælv, tsunamier og vulkaner: Hvordan beregner man et
jordskælvs styrke, og hvor hurtigt bevæger jordskælvsbølger sig?
Hvordan kan et tsunamis ødelæggelser beregnes? Hvilke lande er
truet af tsunamier, og hvordan laver man varslingssystemer? Kan
vi sikre fattige landes befolkninger mod naturkatastrofer? Hvad vil
konsekvensen være af flere vulkanudbrud?
Jordens og universets oprindelse: Hvordan er jorden opstået?
Og solsystemet? Findes der planeter, der ligner jorden, andre steder
i universet? Hvad kan vi lære om os selv og den verden, vi bebor,
ved at undersøge Big Bang og universets udvikling frem til i dag?
Og hvilken fremtid har universet?
Udnyttelse af råstoffer og bæredygtighed: Hvordan kan vi
sikre rent drikkevand i Danmark i fremtiden? Hvor meget olie
er der tilbage i verden? Hvordan sikrer man nok mad til jordens
befolkning i fremtiden?
I geovidenskab arbejdes der med universelle, globale, regionale
og lokale problemstillinger, både enkeltfagligt og tværfagligt med
matematik og kemi.
Matematik på A-niveau er på den ene side et abstrakt og
teoretisk fag uden direkte forbindelse med den fysiske virkelighed,
men samtidig omfatter det en række metoder til problembehandling
og beskrivelse af verden, som kan besvare spørgsmålene fra
geovidenskabelige emner. Med matematiske modeller kan man få
mulighed for at forstå, analysere og vurdere vigtige naturfænomener
og samfundsmæssige fænomener som f.eks. befolkningsvækst
og forbruget af jordens råstoffer. Du vil i matematik også lære at
ræsonnere og tænke logisk. Formler og matematiske sætninger
præsenteres ikke uden begrundelse, men bevises.
I kemi ser vi nærmere på de forskellige kemiske reaktioner, som
finder sted i naturen i relation til de geofaglige emner. Her undersøger
og beregner vi hvor meget CO2, der dannes ved afbrænding
af olie, og hvorfor dette skaber en forsuring af verdenshavene. Vi
undersøger, hvilken betydning landbruget har for vores grundvand,
og hvordan spildevand kan renses. Desuden arbejder vi med andre
emner som f.eks. medicinalkemi, fødevarer og tilsætningsstoffer.
I studieretningen er der gode muligheder for samarbejde mellem
fagene, og mulige emner kan være:
• Klimaændringer i fortiden og fremtiden
• Forsuring af verdenshavene
• Fossile og vedvarende energiresurser
• Jordskælvsbølger og beregning af jordskælvs epicenter
• B eregninger, der kan give øget viden om kraften i et jordskælv
eller hvor meget flytrafikken kan blive gereneret af et vulkanudbrud
• Hvordan sikrer man rent drikkevand til jordens befolkning
i fremtiden?

På hjemmesiden www.ug.dk/adgangskortet kan du se hvilke videregående uddannelser studieretningen giver mulighed for. Husk at markere alle fag og niveauer i studieretningen.

Mød en elev

STX – Naturvidenskabelig studieretning

Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Matematik A X X X
Geovidenskab A X X X
Kemi B X X
Obligatoriske fag
Dansk A X X X
Historie A X X X
Engelsk B X X
2. Fremmedsprog X X *
Idræt C X X X
Kunstnerisk fag C X
Oldtidskundskab C X
Religion C X
Samfundsfag C X
Valgfag
1. Et C-valg
2. Et frit valg.
Hvis du vælger begyndersprog, udgår valgfag 2. Bemærk at hvis du vælger begyndersprog, får du 5 fag på A-niveau.
Sportscollege - Billedskole
Nej

Studievejledning

Du kan altid henvende dig til vores studievejledere, hvis du har brug for råd og vejledning vedrørende dit valg af uddannelse. Tryk her

Kontakt

Tlf: 7562 90 33

E-mail: studievejledning@hs-gym.dk

Åbningstider

Alle skoledage fra kl. 07.45 – 12.00 og 12.30 – 14.00

Bliv elev på Horsens Statsskole

Overvejer du, om Horsens Statsskole skal være dit fremtidige gymnasium? Så læs mere om hvordan du bliver optaget her.