SR3: Biologi A, Kemi B

Denne studieretning henvender sig til dig, der gerne vil arbejde
med mennesker, sundhed og miljø i en naturvidenskabelig studieretning.

Hvorfor vælge SR3?

Biologi handler om levende organismer, deres opbygning og
funktion. Du vil blandt andet lære om menneskekroppen og dens
funktion for at kunne besvare spørgsmål som: Hvordan fungerer
den raske krop? Hvorfor bliver vi syge, og hvordan bliver vi raske
igen? Hvorfor opstår der pludselige epidemier af f.eks. Ebola
eller Zika-virus? Vi arbejder ligeledes med DNA, genetik og den
bioteknologiske udnyttelse af dette: Hvordan og hvorfor gensplejser
man levende organismer? Hvorfor kan man arve sygdomme
fra sine forældre? Hvad kan generne fortælle om fostre og voksne
mennesker? Du vil lære om miljøet, dets kredsløb i vand og på land
samt forskellige dyrs samspil: Hvorfor gøder vi markerne, og hvorfor
må der ikke gødes for meget? Hvordan påvirker vi mennesker
naturen omkring os? Kan forurening blive farligt for mennesker?
Desuden arbejder vi med livets udvikling gennem evolution fra de
første levende celler til de mange-cellede organismer, der findes på
jorden i dag.
I kemi undersøger vi, hvordan alt i universet er bygget op af små
atomer. Vi skal arbejde med forskellige typer af kemiske stoffer og
de reaktioner, de kan indgå i, både teoretisk og i laboratoriet.
Vi skal lære, hvordan den menneskelige krop er bygget op og
fungerer, så vi kan blive bedre til at forstå sundhed og sygdom:
Hvordan fremstiller man målrettet medicin uden bivirkninger?
Hvorfor er den rigtige kost så vigtig for os? Hvordan påvirker
alkohol vores krop?
Vi skal kende til de kemiske stoffer, der omgiver os, så vi bedre kan
forstå den verden, vi er en del af: Hvordan udnyttes syrer og baser
i madlavning og industrien? Hvilke kemikalier anvendes i landbruget
som gødning og sprøjtemidler? Hvordan kan man industrielt
fremstille plast, maling, medicin, brændstoffer etc?
I studieretningen er der gode muligheder for samarbejde mellem
fagene, og mulige temaer kan være:
• Bioteknologi
• Biobrændstoffer
• Mikrobiologi – væksten hos bakterier
• Stoffer i miljøet og deres konsekvenser for natur og mennesker
• Euforiserende stoffer
• Levnedsmidler og ernæring

På hjemmesiden www.ug.dk/adgangskortet kan du se hvilke videregående uddannelser studieretningen giver mulighed for. Husk at markere alle fag og niveauer i studieretningen.

Mød en elev

STX – Naturvidenskabelig studieretning

Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Biologi A X X X
Kemi B X X
Obligatoriske fag
Dansk A X X X
Historie A X X X
Engelsk B X X
Matematik B X X
2. Fremmedsprog X X *
Fysik C X
Idræt C X X X
Kunstnerisk fag C X
Oldtidskundskab C X
Religion C X
Samfundsfag C X
Valgfag
1. Et C-valg
2. Et frit valg
3. Kemi A, Matematik A, Engelsk A eller fremmedsprog A
* Hvis du vælger begyndersprog, udgår valgfag 2.
Sportscollege - Billedskole
Nej

Studievejledning

Du kan altid henvende dig til vores studievejledere, hvis du har brug for råd og vejledning vedrørende dit valg af uddannelse. Tryk her

Kontakt

Tlf: 7562 90 33

E-mail: studievejledning@hs-gym.dk

Åbningstider

Alle skoledage fra kl. 07.45 – 12.00 og 12.30 – 14.00

Bliv elev på Horsens Statsskole

Overvejer du, om Horsens Statsskole skal være dit fremtidige gymnasium? Så læs mere om hvordan du bliver optaget her.