SR2: Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Denne studieretning er for dig, som interesserer dig for biologiske
og kemiske spørgsmål inden for det sundhedsvidenskabelige og
naturvidenskabelige område. Du forestiller dig sikkert en uddannelse
som læge, sygeplejerske, farmaceut, miljøingeniør, biolog eller
en uddannelse inden for fødevareteknologi eller lignende.

Hvorfor vælge SR2?

Bioteknologi A er et naturvidenskabeligt fag, der tager udgangspunkt
i de to fag biologi og kemi med fokus på det levende liv. Du
vil få indsigt i, hvordan man bruger bioteknologiske metoder i det
moderne samfund og du vil få en faglig baggrund for at vurdere
betydningen og konsekvensen af medicinske og bioteknologiske
opdagelser. Desuden kommer du til at forstå mennesket som
biologisk organisme.
F.eks. kan der arbejdes med, hvordan finder man en gerningsmand
ved hjælp af DNA-analyser, om man skal satse på produktion af
bioethanol som brændstof, om man kan undgå hormonforstyrrende
stoffer, eller om multiresistente bakterier er en trussel mod mennesket?
I denne studieretning kommer både laboratoriearbejde,
virksomhedsbesøg og ekskursioner i naturen til at fylde meget.
I matematik vil du lære om en række begreber og teorier, som er
nyttige til behandling af tal, formler og grafer i både fysik og bioteknologi.
Med matematik kan man bygge teoretiske modeller af
fænomener i naturen, som derefter kan testes med eksperimenter
i de naturvidenskabelige fag.
Matematik er også et fag, hvor man lærer at tænke abstrakt, at
ræsonnere og tænke logisk. Formler og matematiske sætninger
præsenteres ikke uden begrundelse men bevises. De store emner i
matematik A er geometri i to og tre dimensioner, statistik, funktioner,
som er et redskab til at beskrive hvordan forskellige variable
kan afhænge af hinanden.
I fysik anvendes matematiske modeller, der senere kan efterprøves
med forsøg i laboratoriet. It-værktøjer bliver inddraget i undervisningen
til opsamling og efterbehandling af data ved forsøg, til
virtuelle eksperimenter og til informationssøgning. Du vil arbejde
med en bred vifte af emner fra det allermindste (subatomare partikler)
til det allerstørste (selve universet). Ved at se på både teorier
og forsøg i laboratoriet får du indsigt til at forstå og kunne forklare
fænomener i naturen og i den teknologi, der omgiver os – det kan
fx være supernovaer, røntgenscannere, lysledere og nordlys. Ved at
anvende modeller fra matematik vil fysik bidrage til kritisk analyse
af data, forsøg og modeller, der benyttes i de andre fag.
I studieretningen er der gode muligheder for samarbejde mellem
fagene, og mulige temaer kan være:
• Ebola
• DNA og stråling
• Ølbrygning
• Enzymer til vaskepulver
• Fedme

På hjemmesiden www.ug.dk/adgangskortet kan du se hvilke videregående uddannelser studieretningen giver mulighed for. Husk at markere alle dine fag og niveauer der indgår i studieretningen.

Det vil du opleve på studieretningen

I fysik anvendes matematiske modeller, der senere kan efterprøves med forsøg i laboratoriet. It-værtøjer bliver inddraget i undervisningen til opsamling og efterbehandling af data ved forsøg, til virtuelle eksperimenter og til informationssøgning. Fysik bruges

til undersøgelse af en bred vifte af emner fra det allermindste (subatomare partikler) til det allerstørste (selve Universet).
 I denne studieretning vil fysik bidrage til kritisk analyse af data, forsøg og modeller, der benyttes i de andre fag.

I matematik vil du lære om en række begreber og teorier, som er nyttige til behandle tal, formler og grafer i både fysik og bioteknologi. Med matematik kan man bygge teoretiske modeller af fænomener i naturen, som derefter kan testes med eksperimenter i de naturvidenskabelige fag.

Matematik er også et fag, hvor man lærer at tænke abstrakt, at ræsonnere og tænke logisk. Formler og matematiske sætninger præsenteres ikke bare uden begrundelse men bevises også ofte. De store emner i matematik A er geometri i to og tre dimensioner, statistik, funktioner, som er et redskab til beskrive hvordan forskel- lige variable kan afhænge af hinanden.

I studieretningen er der gode muligheder for samarbejde mellem fagene i studieretningen. Mulige emner kan være:

  • Ebola
  • DNA og stråling

  • Ølbrygning
  • Enzymer til vaskepulver

  • Fedme

Mød en elev

STX – Naturvidenskabelig studieretning

Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Bioteknologi A X X X
Matematik A X X X
Fysik B X X
Obligatoriske fag
Dansk A X X X
Historie A X X X
Engelsk B X X
2. Fremmedsprog X X *
Idræt C X X X
Kunstnerisk fag C X
Oldtidskundskab C X
Religion C X
Samfundsfag C X
Valgfag
1. Et C-valg
2. Et frit valg
Hvis du vælger begyndersprog, udgår valgfag 2. Bemærk at hvis du vælger begyndersprog, får du 5 fag på A-niveau.
Sportscollege - Billedkunst
Ja

Studievejledning

Du kan altid henvende dig til vores studievejledere, hvis du har brug for råd og vejledning vedrørende dit valg af uddannelse. Tryk her

Kontakt

Tlf: 7562 90 33

E-mail: studievejledning@hs-gym.dk

Åbningstider

Alle skoledage fra kl. 07.45 – 12.00 og 12.30 – 14.00

Bliv elev på Horsens Statsskole

Overvejer du, om Horsens Statsskole skal være dit fremtidige gymnasium? Så læs mere om hvordan du bliver optaget her.