SR10: Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i at arbejde med
sprog og i, hvordan historie, kultur og sprog er med til at forme dig.
Du får i studieretningen to sprog på højeste niveau, og sammen
med samfundsfag giver det dig mulighed for at arbejde med de to
sprogområders samfundsforhold og udvikling.

Hvorfor vælge SR10?

Med denne studieretning vil du få indsigt i de forhold, der påvirker
menneskers liv og udvikling, både individuelt og i grupper, nationalt
såvel som globalt.
Engelsk fokuserer på, at du opnår et korrekt og flydende sprog og
indsigt i, hvordan sproget kan bruges på forskellige måder. Du vil
få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i
Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande. Du kommer
til at arbejde med mange forskellige teksttyper, såvel skrevne som
elektroniske. Du kommer til at arbejde med analyse af tekstmateriale,
og du lærer at sætte enkelttekster ind i en kulturel, sproglig,
genremæssig og historisk sammenhæng.
Tysk er et kulturfag, et færdighedsfag og et vidensfag. I tyskfaget
beskæftiger vi os med kulturelle, historiske og samfundsmæssige
forhold i de tysksprogede lande. Vi arbejder med at udvikle
kommunikative færdigheder både skriftligt og mundtligt og med at
forstå og forholde os til talt og skrevet tysk.
Samfundsfag arbejder med teorier om sociologi, økonomi og
politik, herunder internationalt politik. Det overordnede fokus
er at forstå den verden, du lever i. Perspektivet er både globalt,
europæisk og nationalt. Du vil komme til at arbejde med aktuelle
temaer fra nyhederne. Eksempler på konkrete samfundsfaglige
problemstillinger, vi vil arbejde med, kunne være: Hvorfor agerer
partier og vælgere, som de gør? Hvorfor er der ulighed i Danmark,
selvom vi har en stor velfærdsstat? Hvordan opnår man en sund
samfundsøkonomi? Hvad sker der med Europas grænser?
I studieretningen er der gode muligheder for samarbejde mellem
fagene, og mulige temaer kan være:
• Hvordan er det at være immigrant i et land?
• Hvad betyder sproget for din identitet?
• Hvordan skaber vi vores nationale identitet – og hvad
består den i det hele taget af?
• Hvor bevæger Europa sig hen? Skal Tyskland lede Europa,
og vil England slet ikke være med?

På hjemmesiden www.ug.dk/adgangskortet kan du se hvilke videregående uddannelser studieretningen giver mulighed for. Husk at markere alle fag og niveauer i studieretningen.

Mød en elev

STX – Samfundsvidenskabelig studieretning

Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Engelsk A X X X
Tysk A X X X
Samfundsfag B X X
Obligatoriske fag
Dansk A X X X
Historie A X X X
Matematik B X X
Biologi C X
Fysik C X
Idræt C X X X
Kunstnerisk fag C X
Naturgeografi C X
Oldtidskundskab C X
Religion C X
Valgfag
1. Biologi B, fysik B eller naturgeografi B
2. Et C-valg
Et frit valg
Bemærk at latin C kan erstatte et naturvidenskabeligt C-fag. I dette tilfælde bliver mulige fag under valgfag 1 udvidet med ikke-naturvidenskabelige B-fag
Sportscollege - Billedskole
Nej

Studievejledning

Du kan altid henvende dig til vores studievejledere, hvis du har brug for råd og vejledning vedrørende dit valg af uddannelse. Tryk her

Kontakt

Tlf: 7562 90 33

E-mail: studievejledning@hs-gym.dk

Åbningstider

Alle skoledage fra kl. 07.45 – 12.00 og 12.30 – 14.00

Bliv elev på Horsens Statsskole

Overvejer du, om Horsens Statsskole skal være dit fremtidige gymnasium? Så læs mere om hvordan du bliver optaget her.