SR1: Matematik A, Fysik B, Kemi B

Denne studieretning er for dig, der gerne vil fordybe dig i matematik
og naturvidenskab, og den er et glimrende grundlag, hvis du
ønsker at fortsætte på en naturvidenskabelig uddannelse.

Hvorfor vælge SR1?

Matematik er på den ene side et abstrakt og teoretisk fag uden
direkte forbindelse med den fysiske virkelighed, men samtidig omfatter
det en række metoder til problembehandling og beskrivelse
af verden. Matematik er altså på samme tid et meget nyttigt redskab
for alle andre fag, hvor talstørrelser indgår, og et spændende
fag i sig selv, hvor man arbejder med at gennemskue sammenhænge,
mønstre og strukturer af enhver slags.
I fysik arbejder du med en bred vifte af emner fra det allermindste
(subatomare partikler) til det allerstørste (selve universet). Ved at
se på både teorier og forsøg i laboratoriet får du indsigt til at forstå
og kunne forklare fænomener i naturen og i den teknologi, der
omgiver os – det kan fx være supernovaer, røntgenscannere, lysledere
og nordlys. Ved at anvende modeller fra matematik vil fysik
bidrage til kritisk analyse af data, forsøg og modeller, der benyttes
i de andre fag.
I kemi vil du gennem teori og eksperimenter lære om naturens
mindste bestanddele. Alt levende og den materielle verden udgøres
af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Nogle kemiske
reaktioner giver flotte farver og siger BANG, mens andre overrasker
og kalder på en forklaring. Inden for moderne naturvidenskabelig
forskning spiller kemi som videnskab en stadig vigtigere rolle som
bidragsyder til forståelse og udvikling af blandt andet bioteknologi,
nanoteknologi, nye materialer, lægemidler og fødevareproduktion.
I studieretningen er der gode muligheder for samarbejde mellem
fagene og mulige temaer kan være:
• Brintsamfundet, brændselsceller
• Nanoteknologi
• Biobrændsel
• Naturvidenskabens verdensbillede
• Naturvidenskabelig teknologi inden for sygdomsbehandling,
fx røntgenbilleder, CT- og MR scannere

På hjemmesiden www.ug.dk/adgangskortet kan du se hvilke videregående uddannelser studieretningen giver mulighed for. Husk at markere alle dine fag og niveauer der indgår i studieretningen.

Mød en elev

STX – Naturvidenskabelig studieretning

 

Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Matematik A X X X
Fysik B X X
Kemi B X X
Obligatoriske fag
Dansk A X X X
Historie A X X X
Engelsk B X X
2. Fremmedsprog X X *
Biologi C X
Naturgeografi C X
Idræt C X X X
Kunstnerisk fag C X
Naturgeografi C X
Oldtidskundskab C X
Religion C X
Samfundsfag C X
Valgfag
1. Et frit valg
2. Engelsk A, Fysik A, Kemi A, Fransk A eller Tysk A
* Hvis du vælger begyndersprog, udgår valgfag 2
Sportscollege - Billedskole
Nej

Studievejledning

Du kan altid henvende dig til vores studievejledere, hvis du har brug for råd og vejledning vedrørende dit valg af uddannelse. Tryk her

Kontakt

Tlf: 7562 90 33

E-mail: studievejledning@hs-gym.dk

Åbningstider

Alle skoledage fra kl. 07.45 – 12.00 og 12.30 – 14.00

Bliv elev på Horsens Statsskole

Overvejer du, om Horsens Statsskole skal være dit fremtidige gymnasium? Så læs mere om hvordan du bliver optaget her.