Psykologi

I psykologi undersøger du, hvorfor vi mennesker oplever, føler, tænker og handler, som vi gør. Du vil analysere forskellige psykologiske forhold, teorier og undersøgelser om mennesker og vores relationer i forskellige sociale og kulturelle sammenhænge – og du har medindflydelse på, hvilke emner vi arbejder med.

Psykologi trækker på viden fra både humanvidenskab, samfundsvidenskab og naturvidenskab og giver dig et nuanceret og bredt indblik i det at være menneske. Kort fortalt: med psykologi bliver du klog på at forstå dig selv og andre.

Du kan have faget på både c- og b-niveau. På begge niveauer arbejder du med udviklingspsykologi, der fokuserer på menneskets udvikling fra barn over ung til voksen – socialpsykologi, der undersøger samspillet mellem individ og gruppe/kultur – personlighedspsykologi, der ser nærmere på fænomener som identitet, selvværd, stress og personlighed – kognition og læring, hvor du zoomer ind på emner som intelligens og hukommelse, sprog og tænkning.

Forskellen på c- og b-niveau er dels, at du kommer omkring flere emner på b-niveau, dels at du kommer dybere ned i emnerne, og dels at du skal lave ca. 5 skriftlige afleveringer på b-niveau. På begge niveauer arbejder du med psykologiske teorier, cases fra virkeligheden, dokumentarudsendelser, psykologiske undersøgelser, filmklip. På b-niveau indgår typisk en ekskursion til Psykiatrisk Hospital i Aarhus og et feltstudie, fx omkring unges identitet og lykkefølelse.