Mediefag

C- og B-niveau.

Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kulturel og kommunikativ sammenhæng. Du får både en teoretisk og en praktisk tilgang til levende billeder, og du skal selv lave en medieproduktion.

I mediefag får du de nødvendige redskaber til at analysere, opleve og vurdere de informationer og påvirkninger, som man møder som bruger af medierne. Faget giver endvidere indsigt i film og tv’s udtryksformer.