Matematik

C-, B- og A-niveau.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen.

Matematik har også ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskenes første overvejelser om tal og form.