KULT-FAG

Kult-faget består af tre fag: historie (B), samfundsfag (c) og religion (c). I kult-faget arbejder du med at kombinere de tre fag  for at belyse fællesfaglige emner. Formålet er, at fagene tilsammen giver indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling og dets betydning for individets handlemuligheder.

Hvad er kult-fag?

Kult-faget på Horsens Statsskole er organiseret i 4 forløb i løbet af de 2 år på HF.

  1. I projektet ”Det gode samfund” sættes fokus på at koble faglig viden med bilagsmaterialet. Dine lærere skriver problemformulering og problemstillinger, og du skal skrive en synopsis, hvor du besvarer problemformuleringen.
  2. I projektet ”Fremmed i Danmark” sættes fokus på at skrive gode problemstillinger og besvare dem i en synopsis. Du får udleveret en problemformulering af dine lærere, men skal selv skrive problemstillinger og skrive en synopsis.
  3. I projektet  ” Indien” sættes fokus på hele processen med at skriveproblemformuleringer og problemstillinger.
  4. I projektet ” Individ og samfund ” sættes fokus på den mundtlige fremlæggelse af synopserne.

 

Hvert forløb består af særfaglig undervisning i de enkelte fag og af et projektforløb, hvor fagene samles om et fælles materiale med flerfaglige problemstillinger. Du skriver synopsis sammen med en grupper og fremlægger den mundtligt.

Plan for kult-faget

I efteråret i 1. HF har du historie. I foråret mødes de tre fag i emnet “Det gode samfund”. I 2. HF har du tre forløb: “Fremmed i Danmark”, “Indien” og “Indidvid og damfund”. Hvert emne afsluttes med en projektperiode, hvor du/I på baggrund af et materialesæt skriver en synopsis, som fremlægges. Hvert projekt sætter fokus på forskellige kompetencer frem med den endelige eksamen.

Fagene afsluttes med en fælles eksamen for alle tre fag. I maj trækker du alene eller i en eksamensgruppe dit eksamensspørgsmål i ét af de fire emner. Herefter skriver du en synopsis med vejledning fra de tre faglærere. Uanset om du har arbejdet individuelt eller i en eksamensgruppe, skal du til eksamen individuelt. Til eksamen skal fu fremlægge og uddybe din synopsis i de tre fag samlet.