Italiensk

Italiensk er et fag med gode traditioner på Horsens Statsskole. De seneste mange år er der med hver ny årgang startet et italienskhold på mellem 10 og 25 elever – og der findes således også i dag hold på alle klassetrin. Italiensk udbydes på Horsens Statsskole som begyndersprog på A-niveau. Dvs. man når samme niveau som begyndersprog på studieretning, og faget strækker sig over alle tre år – medmindre man med mat/fys/kemi vælger det fra efter to….men det gør man ikke. J

At italiensk er et begyndersprog betyder, at man ikke forventes at have nogen forudsætninger for sproget andet end en positiv tilgang og en ”naturlig” interesse i italiensk sprog, kultur, samfund, mode eller fodbold. Det forventes altså ikke, at man kan sige andet end ”Ciao”, når man starter, men derimod er fascinationen af Italien et godt udgangspunkt at have.

Italiensk skal som sprogfag fungere som et vindue mod den italiensksprogede verden. Dvs. eleverne skal kunne bruge italiensk som middel til at forstå, hvad der sker i det italienske samfund og i den italienske kultur. Dette gøres naturligvis bedst ved på sigt at kunne tale med ”ægte” italienere, og evnen til at kommunikere på italiensk vil derfor også være i fokus.

Som begyndersprog på A-niveau har italiensk såvel en mundtlig som en skriftlig dimension:

  • I arbejdet med den mundtlige dimension lægges der vægt på at oparbejde evnen til, at eleverne selv kan tale deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende italiensk – dog således at det er vigtigere, at eleverne udtrykker sig klart og nogenlunde flydende, end at alle detaljer er korrekte.
  • I arbejdet med den skriftlige dimension (110 elevtimer over 3 år) forventes det, at eleverne i slutningen af 3.g. skal kunne udtrykke sig skriftligt på et enkelt og sammenhængende italiensk om et givent emne samt kunne oversætte en enkel tekst fra dansk til italiensk.

Mulige emner som man typisk vil kunne tage op i løbet af de tre år:

  • Den italienske familie og alle dens mærkværdigheder.
  • Mafiaen og dens betydning i Italien
  • Mediernes position og rolle i det italienske samfund
  • Unge italieneres liv