Historie

A-niveau (stx) og B- og A-niveau (hf).

Historie drejer sig om, hvordan mennesker har levet sammen og forholdt sig til samfund og natur fra oldtiden til i dag.

Centralt i faget er tolkningen af de spor, den historiske proces har efterladt sig, og hvorledes tolkninger af historien bliver brugt. Historie er både et humanistisk og samfundsvidenskabeligt fag.

Du opnår viden om og indsigt i centrale begivenheder og udviklingslinjer i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, om egen kulturel baggrund og andre kulturer.