Dansk

Dansk er et af de grundlæggende fag i gymnasiet. Fagets kerne er dansk sprog og litteratur.

Vi læser tekster for at lære om verden og mennesker, for at undersøge sproget og os selv og for at udfordre os selv til at forstå andre tider og andre menneskers beskrivelser og fortællinger.
Når vi læser tekster, handler det om at opleve, analysere og tolke, og det handler om fagligt at besvare tre centrale spørgsmål: Hvad siger teksten? Hvordan siger teksten det? Hvorfor siger teksten det?
Teksterne, vi læser – og nogle gange hører og ser – er alt fra litterære klassikere til historiske fremstillinger til sms-noveller til politiske taler til blogs til hiphop-numre til teaterforestillinger til samtaler på dialekter til moderne poesi til film til… Vores stofområde hedder sprog, litteratur og medier, så vi henter tekster fra forskellige kontekster og anvender forskellige metoder.
Tekstlæsningerne i dansk skærper den kritisk-analytiske sans, og derfor er dansk et almentdannende og studieforberedende fag.

Vi træner også skriftlig og mundtlig fremstilling. Skriftligt handler det om at lære at udtrykke sig korrekt og sikkert, personligt og fagligt. Mundtligt handler det om at tale overbevisende og i det rette sprog.
Evnen til at dokumentere og formidle viden er nødvendig i alle fag, og derfor udgør dansk en vigtig del af stx-uddannelsen. Evnen til at kommunikere er afgørende for at kunne deltage i et demokratisk samfund, og derfor bidrager dansk afgørende til stx-uddannelsens formål. At kunne tale og skrive er centralt for alle mennesker, og derfor er dansk et centralt fag.

Dansk er et A-niveau fag, som forløber over alle tre år. Der er 30 elevtimer pr. år, dvs. 90 elevtimer i alt.