Bioteknologi

Bioteknologi er et naturvidenskabeligt fag, der tager udgangspunkt i de to fag biologi og kemi. Faget undersøger mange forskellige spørgsmål inden for naturvidenskab og sundhedsvidenskab.

F.eks. kan der arbejdes med følgende problemstillinger:

– Hvordan finder man en gerningsmand ved hjælp af DNA-analyser?

– Hvordan undersøger man, om der er bakterier i drikkevandet?

– Skal man satse på produktion af bioethanol som brændstof?

– Kan man undgå hormonforstyrrende stoffer?

– Multiresistente bakterier – en trussel mod mennesket?

– Udvikling af ny medicin

– Gensplejsning – godt eller skidt?

I denne studieretning kommer både laboratoriearbejde, virksomhedsbesøg og ekskursioner i naturen til at fylde meget. F.eks. vil vi kunne deltage i Drughunterdysten som udbydes af Lundbeck eller tage på ekskursion til Novo Nordisk.

Du vil få indsigt i, hvordan man bruger bioteknologiske metoder i det moderne samfund samt en faglig baggrund for at vurdere betydningen og konsekvensen af medicinske og bioteknologiske opdagelser. Desuden kommer du til at forstå mennesket som biologisk organisme.