Biologi

C-, B- og A-niveau.

Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø.

Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen.

Faget er præget af udviklingen inden for moderne biologisk og bioteknologisk forskning. Biologi giver indsigt i samspillet i naturen og bidrager til forståelse af betydningen af menneskets aktivitet, herunder principperne for bæredygtig udvikling.

Du lærer at forholde dig til anvendelsen af biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi. Desuden får du baggrund for at forstå betydningen af biodiversitet, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse.

Du får også erfaring med planlægning og udførelse af eksperimentelt laboratorie- og feltarbejde, databearbejdning, rapportskrivning og formidling.