Billedkunst

C- og B-niveau.

Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur.

I dag undersøger, udfordrer og forandrer kunst og arkitektur vores syn på verden gennem sansning og erkendelse.

I faget lærer du om visuelle udtryk som afhængige af tid, kultur og individ. Du bliver også undervist i forskellige opfattelser af, hvordan kunst og arkitektur udformes, analyseres og fortolkes.

Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt.