Almen Sprogforståelse (AP)

Almen Sprogforståelse er et fagsamarbejde mellem dansk, engelsk og latin, der skal sikre en fælles basis for det sproglige arbejde i gymnasiet. I løbet af det første semester, grundforløbet, skal alle elever gennemgå et kursus I Almen Sprogforståelse, der afsluttes med en prøve lige inden jul. Faget indeholder en række elementer; herunder en grundlæggende grammatikdel, en sproghistorisk del, en sociolingvistisk del og en latindel.

Hvis du ønsker at orientere dig yderligere i de formelle regler kan du læse læreplanen for almen sprogfortåelse (ny juni 2010) og  hente undervisningsvejledningen (2010) på Undervisningsministeriets hjemmeside.